Processen assistansersättning

Vi gör tillsammans med dig en ansökan om assistansersättning som skickas till Försäkringskassan. I ansökan beskrivs ingående ditt hjälpbehov. Kort efter att din ansökan behandlats av Försäkringskassan kontaktas du av en personlig handläggare. Handläggaren gör sedan tillsammans med dig en utredning. Handläggsningstiden är ca tre månader från det att ansökan kommit in till dess att du får reda på om ansökan beviljas eller avslagits.

Vem kan få assistansersättning?

För att beviljas assistansersättning krävs att de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka. Grundläggande behov är hjälp att äta, sköta personlig hygien, förflyttning, kommunikation, på- och avklädning. Om hjälpbehovet överstiger 20 timmar per vecka kan du få assistans beviljat av din kommun. Vi skickar alltid ansökan både till Försäkringskassan och kommunen.

Beviljad ansökan = personlig assistans

Blir ansökan beviljad får du assistansersättningen så att du kan anställa eller låta anställa personliga assistenter som kompenserar dina funktionsnedsättningar. Personlig assistans ger dig bl.a. rätten att själv välja vem du vill ha som personlig assistent. Assistansersättningen är alltså en ersättning för kostnader som den ersättningsberättigade har för sin personliga assistans.