Barn

Barn

Barn med personlig assistans har en unik möjligheter att utvecklas och bli självständig och delaktig i samhället på ett helt annat sätt än om dom inte hade haft personlig assistans.